Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@pand-21.nl. De Algemene Voorwaarden van Pand 21 zijn van toepassing op elk aanbod van Pand 21 en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Pand 21 en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Pand 21, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Pand 21 behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn op de homepage van de website Pand 21 (www.pand-21.nl) te raadplegen, op te slaan en te printen.
Pand 21 is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08171616. BTW nummer: NL001511833B57

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Pand 21 wordt geplaatst en deze bestelling door Pand 21 digitaal wordt bevestigd (orderbevestiging per e-mail).

2. Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk- en zetfouten is Pand 21 niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

3. Verzendkosten
Pand 21 brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens de check out. Nederland: € 6,95 per bestelling. Bestellingen boven de €75,00 worden gratis verzonden. Verzendkosten naar overige landen kunnen geraadpleegd worden tijdens het afrekenproces.

4. Betaling
U kunt betalen via iDEAL. De levertijd vangt aan op het moment dat Pand 21 de betaling heeft ontvangen.

5. Levering
Pand 21 verstuurt binnenlandse pakketten met Post.nl. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt Pand 21 binnen 2 werkdagen contact met u op. Zodra Pand 21 de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor u inpakken. Pand 21 biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Post.nl. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Dit geldt niet als de partijen onderling een andere leveringstermijn zijn overeengekomen. Pand 21 is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Pand 21, bij gebreke waarvan Pand 21 niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

6. Productaansprakelijkheid
Pand 21 is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Pand 21 hierover direct in te lichten, waarna Pand 21 u zal doorgeleiden naar de producent.

7. Retourneren & Ruilen
Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 8 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail (info@pand-21.nl) kenbaar gemaakt te worden. Vermeld in de e-mail in ieder geval:
– naam
– ordernummer
– product
– reden van retour

Vervolgens dien je de ongebruikte artikelen te retourneren aan Pand 21. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Pand 21 binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. Pand 21 behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Pand 21 behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 8 dagen door de klant zijn teruggestuurd.
Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail (info@pand-21.nl) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

8. Overmacht
Pand 21 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Pand 21 en transportstagnatie.

9. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Pand 21  (www.pand-21.nl) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pand 21 te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Pand 21 is auteursrechthebbende.

10. Klachten
Pand 21 streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan info@pand-21.nl. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

11. Privacy
Pand 21 vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Pand 21 gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Pand 21 en de klant.
Aldus opgemaakt te Genemuiden op 25 maart 2020.

13. Voorraad
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw bestelling en onze voorraad. Onverhoopt kan het gebeuren dat een klant in de stenen winkel precies iets afrekent op het moment dat u uw bestelling heeft geplaatst. In dit geval hebben klanten in de stenen winkel een voorkeurspositie. Mocht dit gebeuren dan zullen wij u daarover zsm informeren en binnen 8 dagen het betaalde bedrag van het desbetreffende artikel retour storten.